Keutamaan 10 Muharram atau Hari Asyura, Menurut Islam

Keutamaan 10 Muharram atau Hari Asyura, Menurut Islam

Metroterkini.com - Keutamaan 10 Muharram atau Hari Asyura dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW.

Keutamaan tersebut didapatkan umat Muslim yang mengerjakan Puasa Tasua dan Puasa Asyura (9 - 10 Muharram).

Diriwayatkan Abu Qatadah RA: "Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa dua tahun yang telah lepas dan akan datang, dan puasa Asyura ( 10 Muharam) menghapuskan dosa setahun yang lepas," (H.R. Muslim).

Keutamaan 10 Muharram atau Hari Asyura tentu saja tidak lepas dari peristiwa penting dalam sejarah Islam.

Berikut ini peristiwa penting yang menjadikan bulan Muharram sebagai bulan mulia dan suci, mengutip Kumpulan Naskah Ceramah Tahun Baru Hijriyah Terbitan Tahun 2010, Kementerian Agama.

Baca juga: Kapan Puasa Tasua dan Asyura 2022? Berikut Niat dan Keistimewaannya di Bulan Muharram

Nabi Nuh dan Banjir Bandang

Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang dan keluar dari kapalnya di atas gunung Judi setelah bumi ditenggelamkan selama 5 bulan.

Adapun panjang kapal Nabi Nuh menurut informasi dari Ibnu Jarir al-Thabari adalah 1200 hasta (540 meter) dan lebarnya 600 hasta (270 meter).

Kapal itu dibuat 3 lantai. Lantai pertama untuk hewan ternak dan binatang buas. Lantai dua untuk manusia, dan lantai tiga untuk macam-macam burung.

Sementara menurut Ibnu Abbas, Nabi Nuh berada di kapal itu bersama 80 orang dengan keluarganya masing-masing. Mereka berada di kapal selama 150 hari. Allah mengarahkan kapal itu ke Makkah lalu kapal tersebut berputar-putar mengelilingi Baitullah selama 40 hari. Allah kemudian mengarahkan kapal itu berlabuh di bukit Judi.

Nabi Nuh dan para pengikutnya mulai naik ke kapal pada hari kesepuluh di bulan Rajab dan berlayar mengarungi air bah selama 150 hari hingga akhirnya kapal itu berlabuh di bukit Judi selama satu bulan. Mereka keluar dari kapal pada tanggal 10 Muharram.

Nabi Musa dan Tentara Firaun

Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israil dari tentara Fir’aun dan Allah menenggelamkan Fir’aun bersama tentara-tentaranya di laut merah.

Menurut keterangan dari Ibnu Katsir yang mengutip pendapat beberapa mufassir menjelaskan bahwa Fir’aun berada di tengah-tengah pasukan berkudanya yang berjumlah 100.000 kuda jantan berwarna hitam.

Adapun jumlah keseluruhan pasukan yang menyertainya 1.600.000 orang.

Sementara jumlah Bani Israil yang dikejar tentara Fir’aun berjumlah 600.000 orang.

Lalu, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, pada hari itu (10 Muharram), Nabi Musa yang diikuti Bani Israil menjalan puasa.

Sebagaimana diceritakan Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw pernah berjalan melewati orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa pada hari Asyura, lalu Nabi bertanya, “Puasa apa kalian?,"

Mereka menjawab, “Hari ini Tuhan menyelamatkan Musa dan Bani Israil dari tenggelam, sementara Fir’aun dan tentara-tentaranya ditenggelamkan.

Pada hari ini juga, Tuhan melabuhkan kapal Nuh bi bukit Judi. Oleh sebab itu, pada hari ini Nuh dan Musa berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan mereka.

Kemudian, hal ini pun diperjelas dalam HR Ahmad:

"Aku lebih berhak atas Musa dan lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini.

Selanjutnya Nabi bersabda kepada para sahabatnya, “Siapa di antara kalian berniat puasa pagi hari ini, hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Siapa diantara kalian terlanjur memakan makanan yang dihidangkan keluarganya, maka ia juga menyempurnakan sisa waktu hari ini untuk berpuasa.” HR. Ahmad

Kisah Cucu Nabi Muhammad, Husain

Husain, cucu Nabi saw. terbunuh di Karbala oleh para penghianat Kuffah, pasukan Yazid bin Mu’awiyah.

Para pembunuh tersebut di antaranya bernama Syamir bin Dzi al-Jausyan, Husain bin Numair, Zur’ah bin Syarik al-Tamimi, Khauli bin Sa’ad al-Asbahi, Sinan bin Anas, dan Mahfaz bin Tsa’labah.

Peristiwa terbunuhnya Husain di Karbala terjadi pada Jum’at, 10 Muharram 61 H (10 Oktober 680 M) dalam usia 58 tahun.

Al-Thabarani dalam bukunya Maqtal Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib mengisahkan bahwa suatu ketika, Husain bin Ali masuk ke kamar Nabi yang ketika itu sedang menerima wahyu.

Lalu Husain meloncat ke atas pundak Nabi dan bermain-main di atas punggung beliau. Maka kemudian Jibril bertanya Wahai Muhammad, apa engkau mencintainya?.” Nabi pun menjawab, “Wahai Jibril, bagaimana aku tidak mencintai cucuku?.” Jibril lantas berkata kembali, “Sesungguhnya, setelah kamu wafat nanti umatmu akan membunuhnya.

"Jibril kemudian mengambil tanah berwarna putih dan memberikannya kepada Nabi seraya berkata, “Wahai Muhammad, di tanah inilah cucumu akan dibunuh.Tanah itu namanya Thaf (Karbala).”

Ketika Jibril sudah pergi, Nabi Muhammad keluar dengan membawa tanah itu sambil berkata, “Wahai ‘Aisyah, Jibril memberitahu aku bahwa Husain, cucuku akan dibunuh di tanah Thaf dan sesungguhnya setelah kepergianku nanti, umatku akan menghadapi.

Maka, dengan banyaknya peristiwa penting dan bersejarah dalam islam yang jatuh pada bulan Muharram seharunya membuat umat muslim dapat memaknainya dengan berserah diri pada Allah SWT.

"Banyak sekali peristiwa-peristiwa pada bulan Muharram itu. Maka, hendaklah senantiasa beribadah kepada Allah dan memohon ampunan kepadaNya," pungkas Ustaz Muhajir. [**]

Berita Lainnya

Index